PROJECTGROEP

In 2016 hebben Helma Schreurs en Riny Jans het intitiatief genomen om te komen tot een dorpsdichter voor de gemeente Heumen.
Op een informatieavond hebben zij dit plan voorgelegd aan een breed samengesteld gezelschap.
Vrijwel unaniem werd dit intiatief gesteund.
In korte tijd is een projectgroep samengesteld om het plan uit te werken.
Op basis van een reglement is eind 2016 de sollicitatieprocedure voor een dorpsdichter gestart en door een externe jury een voordracht aan de projectgroep uitgebracht.
Marjolein Pieks is per 1 januari 2017 benoemd als eerste dorpsdichter.

LEDEN


Riny Jans
Helma Schreurs
Frans Wildenborg

© 2018-2020 Projectgroep Dorpsdichter Heumen